Auteur:

Annejet Rümke (1955) werkte na haar huisartsenopleiding jaren in de psychiatrie en kinderpsychiatrie. Ze besloot in 1992 een eigen praktijk te beginnen. Ze is nu consultatief arts antroposofische geneeskunde en docent psychiatrie in verschillende opleidingen in verschillende landen. Ook volgde ze de opleiding storytelling.  (samengesteld uit bronnen via internet) 

 

Citaat uit de inleiding: 'Ooit was ik zelf Burnout en besloot in die periode mijn leven als arts en mijn praktijk definitief anders in te richten: geen concessies meer doen en veel meer trouw te blijven aan mijn eigen waarden. Daarom kijk ik op die periode terug als een moeilijke, maar ook rijke fase in mijn leven, die essentieel was voor de werkrichting die ik uiteindelijk koos.' (blz 9-10)

 

Uit de inleiding (blz 9):

'Burnout betekent opgebrand. Maar wat is er eigenlijk opgebrand en hoe komt het zover? En als je bent opgebrand, hoe kun je dan herstellen en uit de as herrijzen? Liefst niet als de oude, maar met nieuwe kracht en vermogens? Dit zijn de vragen waar dit boek over gaat.'

'Het behandelt Burnout als ziekte van deze tijd, samenhangend met onze levensstijl en werkcultuur, maar ook met individuele karaktereigenschappen en gewoonten. Speciale aandacht wordt besteed aan de biologische psychologische factoren die een rol spelen bij Burnout en aan de verschillen daarbij tussen mannen en vrouwen.'

 

Inhoudopgave:

Deel I Verbranden tot as | Wat is er aan de hand? 

Deel II  Brandstof voor het vuur | Achtergronden van burnout

Deel III Oprijzen uit de verbrande takken | Op weg naar herstel

Deel IV Oefeningen

De onderliggende hoofdstukken kan je hier inzien.  

 

Verschillende niveaus: (blz 29)

'Burnout raakt je in verschillende lagen. Er zijn fysieke klachten en ontregelingen, je levenskracht is uitgeput en het beleven en de emoties zijn verstoord. Ook lukt het steeds minder de regie over je eigen leven te voeren; je zelfrespect stort in en steeds minder ervaar je een capabel persoon te zijn. In Hoofdstuk 2 worden deze vier niveaus van klachten onderscheiden en verder uitgewerkt:

- 1e niveau: de waarschuwingsseinen van het lijf

- 2e niveau: vitale uitputting

- 3e niveau: het verstoorde beleven

- 4e niveau: falende zelfsturing en verlies van motivatie