Prikkel of pijn?

 

Zintuiglijke prikkelverwerking

Met de komst van de DSM-5 kan bij de classificatie ASS sprake zijn van over- of onderreageren op zintuiglijke prikkels. Ook een ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving is toegevoegd. Toch hoeft dit niet bij iedereen aanwezig te zijn. Kennis van de normale variatie in zintuiglijke prikkelverwerking geeft inzicht over het bedoelde over- of onderreageren. 

 

Sensorische integratie

Naast de werking van de zintuiglijke prikkelverwerking kan je ook op het niveau van het zenuwstelsel kijken naar mogelijke problemen. Sensorische integratie is het vermogen van het centraal zenuwstelsel om informatie afkomstig uit verschillende zintuigen te integreren. De hersenen van mensen met ASS kunnen heel anders werken. Toch is er nog weinig algemene kennis hoeveel impact dit kan hebben op het dagelijks en sociaal leven. 

 

Zelfverwondend gedrag 

Een bepaalde groep mensen met autisme laat zelfverwondend gedrag zien. Volgens het boek 'Zelfverwonding' zijn er drie opvattingen over het ontstaan en voortbestaan.  De onderwerpen  frustratie, stress, pijn, emotionele ontwikkeling en leertheorie komen daarin voor.  Een korte samenvatting én de gratis c digitale versie van dit boek is te vinden op de pagina zelfverwondend gedrag.  

 

Pijn en pijnbeleving bij vrouwen met autisme                                                                                                               In het onderzoek vrouwen met autisme en gezondheidszorg is te lezen dat het probleem van pijnbeleving en respons  in autisme complex is en kan leiden tot gezondheidsproblemen. Basiskennis over de soorten pijn zoals acute pijn, chronische pijn, neuropathie en verbeelde  (herinnerde) pijn is daarom belangrijk.