Gezondheid in het algemeen

Om gezondheid in het algemeen te begrijpen en bij jezelf aan te voelen heb je best wel wat zelfinzicht en kennis nodig. De meeste mensen leren in de kindertijd 'als vanzelf' hoe het bij hen werkt door de ervaring en de reactie van en vorming door volwassenen en kinderen om hen heen. De onuitgesproken bodem van zelfinzicht en kennis is gelegd. Dit kan bij mensen met autisme anders werken of ontwikkelen en daarmee veel invloed krijgen. Toch is daar nog weinig over te vinden.  

 

Hoe krijg je zelfinzicht en kennis?

De meeste mensen krijgen via scholing en omgeving (cognitieve) kennis, zoals de onderwerpen biologie, levensbeschouwing, natuurkunde, wiskunde en taal. Dit kan je opdelen in:

- collectieve kennis die door de overheid vastgesteld wordt volgens leerdoelen in het (initiële) onderwijs;

- sociale kennis en vaardigheden die je op doet door de gebeurtenissen in jouw leefomgeving;

- individuele kennis die je op doet als je zelf of als naaste te maken krijgt met ontregeling, aandoeningen en ziekten;

- nieuwe kennis op eigen initiatief via openbare bronnen of door opleidingen, beroepsopleidingen, cursussen en bijscholingen te volgen. 

 

Psychosociale en medische basiskennis

De mensen die van dit onderwerp hun beroep willen maken krijgen formele scholing voor het type beroep, voor het bepaalde (EQL)beroepsniveau en de doelgroep waar ze willen gaan werken. Kennis over de ouder wordende mens met dementie vraagt andere kennis dan kennis over een baby dat te vroeg geboren worden.

 

Hoe zit dat bij mensen met autisme?

Een gemiste subgroep is nog te vaak de hulpvragen van mensen met autisme, al dan niet met een verstandelijke beperking of genetische aandoening. Verhoudingsgewijs hebben zij vaker te maken met gezondheidsproblemen. Gelukkig komt er steeds meer onderzoek om de vele medisch relevante problemen die sommigen ervaren te bevestigen. Toch is dit nog geen algemene kennis en passende zorg en hulp is daardoor ook lastiger te vinden. Nadrukkelijk is dit niet voor iedere persoon met autisme van toepassing. Als je gezond bent kom je tenslotte niet of nauwelijks bij de gezondheidsprofessionals. 

 

Onderwerpen en onderliggende thema's.

Via het onderwerp gezondheid zijn ook speciale thema-pagina's aangemaakt en dit zal nog uitbreiden:

- Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK);

- Chronische Aandoeningen; 

- Het Nederlands Autisme Register (NAR);

- Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

 

En niet te vergeten de andere onderwerpen:

- Vermoeidheid;

- Welzijn;

- Prikkel of pijn;

- Wet en Regelgeving;

- Onderzoek;

- Boeken.

 

Relevantie boeken:

- samen werken aan gezondheid, psychosociale en medische basiskennis voor de sociaal werker