Thema 4 : Het belang van bekendheid met de eigen levenslijn

 

In het vakgebied is er regelmatig discussie op welke manier je naar het leven moet kijken. 

Alleen in het 'nu'? Of juist rekening houdend met het verleden? Of eerder doelen stellen in de toekomst, zodat je die in het heden kan oppakken? Vaak is het een persoonlijke behoefte, ook afhankelijk van de ontwikkeling, de mogelijkheden en/of de omgeving. 


Door het visueel uitwerken van de tijdlijn kwam er voor Marian en betrokken professionals inzicht en bewustwording. Ook kon
beter bij de rode draad en hulpvraag aangesloten worden. Marian gaf aan dat het onbekende stuk uit haar jeugdjaren lang voor vertroebeling heeft gezorgd. Achteraf bleken onbegrepen vraagstukken in het heden toch in verband te staan met die onbekende jeugdjaren en kon een passende behandeling en ondersteuning ingezet worden. In haar geval bleek ook de aanleg en medische aandoeningen mee te spelen. 


In de ouderenzorg is het al gebruikelijk om naar de globale levenslijn van ouderen te vragen. Zeker als daar belangrijke momenten zijn geweest die in het nu voor triggers en angst/terugtrekkend gedrag kunnen zorgen. Ook maakt het weten van het persoonlijk levensverhaal dat de zorgprofessionals meer nabijheid en psychologische veiligheid kunnen bieden.
Ook therapeutisch kan er in bepaalde psychologische stromingen gebruik gemaakt worden van de persoonlijke verhalen.