We zijn God niet - pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking

 

Auteurs:

Myrrhe van Spronsen studeerde geneeskunde en is gepromoveerd in de neurowetenschappen waarna zij postdoc onderzoek deed op Yale en UCL. Ze is ervaringsdeskundige en maakte twee keer een psychose met manie door.

Jim van Os is hoogleraar psychiatrie en voorzitter Divisie Hersenen bij het UMC Utrecht. Hij toonde aan dat waanzin van alle mensen is. Hij is mede-initiatiefnemer van 'De Nieuwe GGZ' en oprichter van PsychoNet. 

 

Tekst achterkant boek:

Veel mensen die in de psychiatrie werken, komen tot de conclusie dat het anders kan. De DSM-diagnoses voelen beperkend, ze vertellen ons niets over de kern van psychisch lijden. Maar wat dan wel? We zijn god niet gaat over een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose en behandeling. Het uitgangspunt is dat niet de hulpverlener de waarheid in pacht heeft, maar dat die in gezamenlijke samenwerking meet de hulpvrager gevonden wordt. Autonomie van de patiënt, bewustzijn en cocreatie zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Vanuit professionele- en ervaringskennis nemen de auteurs de huidige psychiatrie onder de loep. Hun voornaamste doel is het streven naar een gelijkwaardige relatie tussen behandelaar en cliënt. 

 

Uit de inleiding:  

'Dit boek is geschreven voor hen die gevoelig zijn voor de mogelijkheden van cocreatie in de ggz. En voor wie niet bang zijn voor een beetje veranderen. Zij zijn, net als wij, op zoek naar een raamwerk waarin de kennis en ervaring van de zorgverlener in een nieuwe ggz, die zinnig, zuinig en menselijk is.'- blz. 11

'Onze definitie van cocreatie is: als je het echt niet weet, maar er wel veel van afhangt, dan moet je het samen doen. Want God zijn we niet.'- blz. 11 

'Eerst een kleine disclaimer. De voorstelling van zaken die we in dit boek geven wijkt zowel conceptueel als praktisch af van de status quo. Met andere woorden: we hebben de vrijheid genomen om veranderingen te verkennen. Er zijn al genoeg boeken met heldere kritiek op de DSM en het huidige systeem van ggz. Ook zij er vele rapporten van toezichthoudende instanties waarin staat dat het niet goed gaat met de ggz. Ons stond een onderzoek voor ogen naar het gecocreëerde alternatief, voorbij de kritiek. De toekomst dus, maar wel iets waaraan je nu zou kunnen beginnen.'- blz. 11 

 

Waarom het zelfherstellend vermogen aanspreken?

'Het concept van zelfherstellend vermogen is relevant in de context van cocreatie. Iemand die overmand is door heftige angst, somberheid, dissociaties of stemmen kan niet een knop omzetten naar het zelfherstellend vermogen. Eerst moet iemand met een krachtig therapeutisch ritueel voldoende perspectief krijgen om te beginnen aan het werk van verandering.'- blz 125

'Maar als iemand zover is, wat is dan verder de bedoeling?' - blz 125

'Het model van cocreatie is dat de hulpverlener iemand helpt om zichzelf te helpen.'- blz 125

 

Hoofdstukken: (inkijkexemplaar met hoofdstukken)

Deel 1 Waarom Cocreatie?

Inleiding

1  God zijn we niet

 

Deel 2 Cocreatie vraagt om een ander concept van psychisch lijden

2  Wat is psychisch lijden?

3  De psychologie van psychisch lijden

4  De context van psychisch lijden

 

Deel 3 Cocreatie vraagt om een andere manier van werken en organiseren van de zorg

5  Cocreatie: voorwaarden

6  Cocreatie: waarden en werkwijzen

7  Cocreatie: structuur van de zorg

 

Deel 4 De tien stappen van cocreatie in het ecosysteem mentale gezondheid

8  Cocreatie in de praktijk

9  Tot slot

10 Van de auteurs 

 

Interesse in de hele inhoudsopgave? Zie hier