We zijn God niet - pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking

 

Hoofdstukken: (inkijkexemplaar met hoofdstukken)

Deel 1 Waarom Cocreatie?

Inleiding

1  God zijn we niet

-   Academische kennis in de ggz

-   Ervaringskennis in de ggz

 

Deel 2 Cocreatie vraagt om een ander concept van psychisch lijden

2  Wat is psychisch lijden?

-   Psychisch lijden is geen systeem van algoritmische ziekteordening

-   De mentale dimensie is meer dan biologie

-   Floortje Scheepers over de ingewikkelde mens

-   De mentale dimensie als gids naar een veilige toekomst

-   Psychisch lijden: pieken en vertragen

-   De vorm van psychisch lijden

 

3  De psychologie van psychisch lijden

-   Psychisch lijden is dwingend

-   Psychisch lijden is machtig

-   Psychisch lijden wordt steeds meer iets van 'buiten' 

-   Psychisch lijden maakt eenzaam

-   Psychisch lijden is beweging op de as verdragen-verzet

-   Psychisch lijden ondermijnt de toekomst

-   Psychisch lijden vraagt om betekenis 

 

4  De context van psychisch lijden

-   Voor- en nadeel van de DSM-5

-   Existentiële context

-   Relationele context: anderen

-   Relationele context: zelf

-   Pijn van vroeger

-   Leefstijl context

-   Maatschappelijke context

-   Lichamelijke context

-   Anne Marsman over trauma en dis-order

-   Context van psychische gevoeligheid

-   Context van cultuur en diversiteit

-   Hechtingscontext

-    Adolescentie en de expressie van psychisch lijden

-    Context van bewustzijnsstaten

 

Deel 3 Cocreatie vraagt om een andere manier van werken en organiseren van de zorg

5  Cocreatie: voorwaarden

-   Verwachtingen van de samenleving bijstellen

-   Dick Swaab over het brein

-   Een gedeelde en geleefde visie

-   Samenwerkende Multi deskundigheid

-   Improviseren gegeven diversiteit

-   Trauma-informed omgeving

 

6  Cocreatie: waarden en werkwijzen

-   Authenticiteit

-   Mensgerichtheid: focus op het 'goede leven'. voorbij aan symptoomreductie

-   Stijn Vanheule over menselijkheid in de ggz

-   Deliberate practice

-   Relationeel werken

-   Werken met naasten (systemisch werken)

-   Gil the Grid over dans en psychose

-   Martijn Kole over herstel

-   Het primaat van zelflerend/zelfherstellend/zelfhelend/zelfregulerend vermogen

 

7  Cocreatie: structuur van de zorg

-   Zorgingrediënten

-   Ecosysteem mentale gezondheid (GEM)

-   Werken in groepen en spécialités flexibel en modulair aanbieden 

-   Social holding en resourcegroepen

-   Sociaal ondernemerschap

-   Een publieke ggz

-   Geen bureaucratie maar transparantie en public involvement

 

Deel 4 De tien stappen van cocreatie in het ecosysteem mentale gezondheid

8  Cocreatie in de praktijk

-   Stap 1  Samen een relatie aangaan

-   Stap 2  Samen begrijpen

-   Stap 3  Samen perspectief ontwikkelen

-   Stap 4  Samen in de eCommunity

-   Stap 5  Samen een groepsexperiment kiezen

-   Stap 6  Samen flexibel een modulair individueel behandelexperiment organiseren

-   Stap 7  Samen sociaal experimenteren om mee te kunnen doen

-   Stap 8  Samen sociaal ondernemen

-   Stap 9  Samen onderzoek doen

-   Stap 10 Samen verantwoording afleggen over de effecten van cocreatie 

 

9  Tot slot

 

10 Van de auteurs 

-   Onze persoonlijke weg naar cocreatie

-   Myrrhe van Spronsen

-   Jim van Os