Auteur

Annemarieke Fleming is GZ-psycholoog en werkt bij Reade Revalidatie & Reumatologie. Daarnaast is zij o.a. hoofddocent Psyche & Soma. In 2020 raakte de auteur besmet met covid en kreeg zij te maken met ernstige vermoeidheid. Zij heeft een eigen website met veel informatie. Ook komt er in 2023 een online module die je zelf kan aanschaffen. 

 

Overgenomen uit de inleiding

Er is een grote groep mensen die te kampen heeft met aanhoudende vermoeidheid. Dat kan zijn door ziekten, als bijkomend probleem bij chronische aandoeningen of na behandeling van kanker. Ook komt aanhoudende vermoeidheid veel voor bij mensen met o.a. prikkelbare darm syndroom, wijdverspreide pijn, fibromyalgie, langdurige lage rugpijn, whiplash-geassocieerde-klachten etc. Over deze mensen gaat dit boek. Tenslotte kan dit boek ook helpend zijn voor mensen met CVS (Chronisch Vermoeidheid Syndroom) of ME (Myalgische encefalomyelitis). Zeker als de richtlijnbehandeling niet helpend blijkt. 

Comorbide vermoeidheid

Comorbide houdt in: 'op een nare manier samen voorkomend met'. Vermoeidheid is een zogenaamd transdiagnostisch symptoom. De ernst van vermoeidheid bij chronische ziekten wordt vooral verklaard door factoren die ziekte-overstijgend zijn en niet zozeer door ziekte-specifieke factoren. Uit genoemd onderzoek bleek dat 55% van de vermoeidheid juist door een veelheid aan factoren veroorzaakt werd of in stand bleef. Nadrukkelijk is genoemd in dit hoofdstuk dat het geen ingebeelde vermoeidheid is. De vermoeidheid is reëel, maar wel afhankelijk van jouw persoonlijke factoren. 

Eigen model opstellen

De auteur neemt je graag mee in je eigen onderzoek. Jij bent de hoofdpersoon van dit boek en gaat een eigen model opstellen van de 'bijdragers' aan jouw individuele vermoeidheid. Dit geeft aangrijpingspunten voor vermindering van de vermoeidheid én opbouw van reserves. Dit staat verder los van de eventuele ziekte of aandoening. 

Methode Opbouw van Reserves

Dit boek en deze methode draait om het optimaliseren van de voorwaarden voor geheel of gedeeltelijk herstel. De bedoeling is om de kans zo groot mogelijk te maken dat jij afname van vermoeidheid gaat ervaren door het opbouwen van energiereserves.   

 

Hoofdstukken

1 Inleiding

2 Verschillende soorten vermoeidheid ('gewone' en acute vermoeidheid, terugkerende vermoeidheid, uitputting)

3 Het stressresponssysteem en laaggradige ontsteking (immuunsysteem, pijnsysteem, emotioneel systeem,  energiesysteem)

4 Opbouw van reserves en verbetering van slaap (lege accu opladen en het belang van dutjes)

5 Het gevolgenmodel: vicieuze cirkels en instandhouders (opstandigheid/doorgaan, angst/vermijding,                somberheid/terugtrekken, trauma cirkel)

6 Hoe nu verder en wie kan je daarbij helpen?

 

Verhaal Marian

Voor mijn diagnose autisme had ik al jarenlang veel onbegrepen klachten die uitgelegd werden als meervoudige syndromen. Ik werd duurzaam arbeidsongeschikt verklaard, maar tegelijkertijd bleven de algemene dagelijks handelingen vaak ernstig belemmerend. Ook het moederschap en de relatie werd daardoor een grote uitdaging. Toch waren er lang geen passende oplossingen binnen mijn levensvraagstukken en bleef alles in stand én vermengde het uiteindelijk met elkaar tot een bijna onontwarbaar muilticomplex vraagstuk. Dat was het punt waarop ik multidisciplinaire  professionals kon en mocht vragen mee te denken op zoek naar een oplossing. Dit boek is uiteindelijk een mooie samenvatting van de wegen die ik ging. 

Het onderscheid tussen wat autisme is en wat de bijkomende problemen zijn? Dat is volgens mij niet mogelijk, omdat alles met alles samenhangt. Wel heb ik onderscheid gemaakt tussen mijn aanleg dat voor mij normaal voelt en de verstoringen die later zijn ontstaan en mij belemmerden.  In het voor mij normale gedrag voel ik mij inmiddels weer prettig, ook al is dat voor sommigen moeilijk te begrijpen of te volgen.