Welzijn of zorg

Bij gezondheidsvraagstukken is er vaak een dynamiek tussen gezondheid en welzijn. Het je goed genoeg voelen in je lichaam en leven is voor de meesten een basis om de dag en week goed door te komen. Toch hebben veel mensen hier problemen mee. Wat als gezondheid of het welzijn minder is dan noodzakelijk of gewenst? Als je professionele hulp inschakelt zijn  verschillende richtingen mogelijk. Tegenwoordig mag er vaak holistisch gekeken worden, waarbij scheiding tussen welzijn en zorg,  lichaam en geest, reguliere, complementaire of alternatieve inzichten iets minder strikt gescheiden is. Toch blijft het aanvankelijk zoeken naar de persoonlijke behoefte. Ook de manier waarop de jouw (noodzakelijke) behoefte betaald kan worden is afhankelijk van het gekozen traject. Twee modellen die in de behoefte tot analyse en professionele hulp voorzien zijn Positieve Gezondheid en Welzijn op Recept

 

Kwaliteit van Leven

Kwaliteit van Leven staat voorop als mensen langdurige hulp en zorg nodig hebben, waarbij de gezondheid niet kan herstellen of genezen naar een voor jou vastgesteld niveau. Om te functioneren in de Nederlandse maatschappij zijn er allerlei eisen waarin volwassenen moeten voldoen. Lang niet iedereen lukt het om de eisen en de kwaliteit van het eigen leven goed in balans te krijgen. 

 

Gezondheid

Lang werd gesteld dat gezondheid de afwezigheid van ziekte was. (World Health Organisation 1944) Met ziekte kon je niet functioneren in de maatschappij. Ook was een ernstige ziekte niet te genezen en kwam iemand te overlijden. De huidige tijdgeest heeft dit beeld veranderd. Van een ernstige ziekte kan je nu vaak wel voldoende genezen, hoewel je vaak moet leren leven met een chronische aandoening of beperking. Aanpassing aan die nieuwe situatie is nodig om weer Kwaliteit van Leven te ervaren. Professionals mogen meedenken na het herstellen van een ernstige ziekte of ontregeling. Je kan hierover meer lezen bij de Positieve Gezondheid, of het Bio-Psycho-sociale model

 

Sociale wetgeving

Inmiddels is de sociale wetgeving drastisch veranderd. Van een verzorgingsmaatschappij is Nederland een participatiemaatschappij geworden. Iedereen wordt geacht zelf in het levensonderhoud te voorzien of dit samen met anderen op te lossen. Dit is ook van toepassing als je te maken hebt met ziekten, aandoeningen of forse levensvraagstukken. Als je arbeidsongeschikt wordt verklaard kan je een beroep doen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze verandering is anno 2022 nog gaande en zeker niet optimaal toe te passen voor veel mensen met grote vraagstukken in het leven. Lees verder over de Wet- en Regelgeving. 

 

Autisme

Veel mensen met autisme hebben te maken met de gevolgen van deze ingewikkelde wetgeving. Wat als je niet in het arbeidsproces past? Wat als de Kwaliteit van Leven laag is? Wat als er gezondheidsvraagstukken zijn? Wat als het autisme zo veel impact heeft op je mogelijkheden, maar er nog onvoldoende brede diagnostiek is verricht? Met deze website verwacht ik bij te dragen in bewustwording en het verspreiden van basiskennis. Via Onderzoek deel ik bestaande onderzoeken over deze thema's .