Ongelijkheid in de gezondheidszorg voor vrouwen met autisme

In 2018-2019 is door Mitzi Waltz en Elena Syurina (VU Amsterdam) onderzoek gedaan naar ongelijkheid in de gezondheidszorg voor vrouwen. Aan het onderzoek deden 100 Nederlands autistische vrouwen mee. 

Het onderzoek ging over het specifieke traject richting de diagnose autisme én de gezondheidsproblemen en gezondheidszorgproblemen in het algemeen. 

Meer is te lezen op de website onderzoeksagenda-autisme.nl

 

Conclusie vanuit dit onderzoek:

- Op basis van de beperkte hoeveelheid data leek het erop dat degenen die zich identificeren als vrouw of non-binair tegen
vergelijkbare gezondheids- en gezondheidszorgproblemen aanlopen als personen met een vrouwelijk geboortegeslacht; (lees meer)
- Daarnaast suggereert de kwantitatieve data dat gender meer invloed heeft op de gezondheidstoestand van autistische dan een hogere leeftijd. Dat wil dus zeggen dat autistische vrouwen vaker met een slechtere gezondheid worden geconfronteerd dan verwacht; 
- De kwalitatieve gegevensanalyse laat zien dat autistische vrouwen in Nederland duidelijk hindernissen tegenkomen wanneer ze in aanraking komen met de gezondheidszorg. (houding zorgmedewerkers, informatie- en communicatie-uitdagingen, omgevingsprikkels en meer systemische barrières.)

 

Het gehele onderzoek als Nederlandstalige versie is te vinden op de website van onderzoeksagenda-autisme.nl 

Een infographic (visuele samenvatting) is hier te downloaden.