Titel: Breuklijnen in de familie - De impact van ruzie, vervreemding en verbroken banden

VERVOLG

 

Inhoudsopgave: (zie hier de link naar het boek)

INLEIDING 11
Hoe dit boek is ontstaan 13
Van vervreemding naar verzoening 17
Wat je in dit boek aantreft 23

 

DEEL I – HET LANDSCHAP VAN VERVREEMDING 29

1. JE BENT NIET DE ENIGE 31
‘Vervreemding’ nader gedefinieerd 34
Ben je de enige… of niet? 36
Een probleem voor iedereen 38

2. ROUTES NAAR VERVREEMDING 43
De lange arm van het verleden 47
De erfenis van echtscheiding 49
Problemen met schoonfamilie 52
Geld- en erfeniskwesties 56
Gefrustreerde verwachtingen 59
Verschillen in waarden en leefstijl 62
Verbreken van bindende banden 66
Onderzoek jouw verhaal 68

3. ‘DE PIJN GAAT NOOIT OVER’: LEVEN MET EEN BREUK 71
- Eerste dreiging: leven met chronische stress 74
- Tweede dreiging: verbroken hechting 79
- Derde dreiging: de pijn van de afwijzing 83
- Vierde dreiging: de gevaren van onzekerheid 86
De stilte van afwezigheid 92

4. NEVENSCHADE 95
De verkeerde soort familietradities 101
Je weet niet wat je hebt tot je het kwijt bent 103
Stress is besmettelijk 109
Tot in het zevende geslacht 114

 

DEEL II – DE WEG NAAR VERZOENING 117

5. WAAROM VERZOENEN? 119
Doe het voor jezelf 122
De vier winstpunten van verzoening 128
- Eerste winstpunt: je voorkomt spijt 129
- Tweede winstpunt: terug in de schoot van de familie 131
- Derde winstpunt: toegang tot hulpbronnen 133
- Vierde winstpunt: tijd samen 136
Ben je klaar voor verzoening? 140

6. VULKANISCHE GEBEURTENISSEN 145
Hoe kan één specifieke gebeurtenis zo’n impact hebben? 150
De toolkit 154
- Eerste strategie: breng de betekenis van de gebeurtenis aan het licht 154
- Tweede strategie: handel snel 157
- Derde strategie: wees alert op je eureka-moment 161
Verander het verhaal 162

7. LAAT HET VERLEDEN LOS 167
Confronteer het verleden in het heden 170
De toolkit 175
- Eerste strategie: accepteer dat jullie het verleden anders zien 175
- Tweede strategie: exit excuus 181
- Derde strategie: bouw een toekomst 186
Naar voren leven 189

8. VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN 193
Defensieve onwetendheid 198
De toolkit 206
- Eerste strategie: probeer een perspectiefwisseling 207
- Tweede strategie: benut de kracht van het geschreven woord 211
- Derde strategie: verbreed je feedbackcirkel 213
Een stap achteruit voor een stap vooruit 218

9. VERANDER JE VERWACHTINGEN 221
Verwachtingen zijn relatie-f 223
Het ouder-kindcontrast 226
De toolkit 232
- Eerste strategie: verander je verwachtingen 232
- Tweede strategie: zie hoe je familielid is veranderd 236
- Derde strategie: bepaal je incasseringsvermogen 241
Je kunt weer naar huis 245

10. GRENZEN STELLEN 247
Vervreemding en angst 248
De toolkit 252
- Eerste strategie: stel duidelijke voorwaarden 253
- Tweede strategie: wees vasthoudend in het grenzen stellen 257
- Derde strategie: zoek professionele hulp 261
Adequate beschermingsmuren 267

11. EEN LAATSTE KANS 269
Is het echt ‘klaar’? 271
Een sprookje over twee laatste kansen 275
De toolkit 281
- Eerste strategie: smeed het ijzer als het heet is 281
- Tweede strategie: beperk het risico 283
- Laatste strategie: pak de kans om te groeien 286

DANKWOORD 291
APPENDIX: OVER DE UITVOERING VAN DIT ONDERZOEK 295
NOTEN 307