Thema 9 : De relatie naar psychosociale vraagstukken en/of de levensfase?


Een goed overzicht krijgen kan bijvoorbeeld met het biopsychosociale model. Dit model wordt
veelvuldig gebruikt in de medische wereld, maar kan ook een ordeningsmodel zijn.
Vraagstukken die er zijn kunnen geplaatst worden en betekenis krijgen vanuit een biologisch
perspectief, een psychologisch perspectief of een sociaal perspectief.
Vermoeidheid vanuit een biologisch perspectief zal andere oplossingen geven dan vanuit het sociale
perspectief.


Ook mag niet vergeten worden in welke levensfase iemand leeft. Nu steeds vaker de diagnose
autisme op latere leeftijd gesteld wordt spelen ook levensfase vraagstukken mee. Daarnaast is er een
maatschappelijke beweging gaande, waarbij iedere inwoner van een gemeente zoveel mogelijk mee
moet kunnen doen in de gemeente, met zelfsturing en zo zelfstandig mogelijk.