Psychiatrie is een klinisch vakgebied met een systeem van classificatie. Voor de een is dit belangrijk, terwijl de ander er terecht of onterecht van weg wilt blijven. 

 

DSM-5 en ICD

De DSM-5 is het handboek van psychiaters en (klinisch) psychologen om stoornissen te classificeren voor de vergoeding van zorg. Onder de classificatie ligt altijd een diagnostisch proces, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de hardnekkigheid van  klachten en problemen, de belangrijke informatie uit het levensverhaal en de mogelijk tot behandeling en psycho-educatie. Nadrukkelijk is de DSM-5 niet voor problemen en klachten die problemen geven, maar niet zozeer hardnekkig zijn. Vaak is een andere oplossing, een stuk (psycho)-educatie of een compensatietechniek de oplossing om het probleem of klacht op te lossen. De grens tussen oplosbare en niet-oplosbare problemen is niet scherp af te bakenen. 

 

Verschil Psychiatrie en Psychologie

 

Beroepsgroepen in de Psychiatrie

 

Boeken:

We zijn God niet