Thema 7 : Welk onderzoek is er al gedaan naar autisme en (chronische) vermoeidheid?


Het Nederlands Autisme Register (NAR) heeft onderzoek gedaan naar de lichamelijke klachten en
bijkomende diagnoses.


Ook is er uit dit register een wetenschappelijk onderbouwd onderzoek geweest waaruit blijkt dat 60%
van de deelnemers aan het onderzoek zich herkennen in iets dat past bij een ‘Centrale Zenuwstelsel
Overgevoeligheid’. Je kan denken aan Chronische Vermoeidheid, Prikkelbare darmsyndroom,
Migraine) . Onder deze groep deelnemers van 60% heeft 21% ook daadwerkelijk een extra
diagnose/classificatie op dit gebied.
Daarmee is er een belangrijke aanwijzing dat het geen enkelvoudig persoonlijk probleem lijkt te zijn.


Het vervolg op onderzoeken zal mogelijk ook moeten komen door druk vanuit het werkveld, die dit
probleem ook zichtbaar en herkenbaar kan maken. En daarmee is het bekendmaken al een doel op
zich binnen deze presentatie.


Uiteraard bestaan er al richtlijnen en adviezen volgens de GGZ Standaarden en het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG) over deze thema’s. Deze richtlijnen zijn vrij in te zien en te
gebruiken.
De toekenning van een bijkomende diagnose/classificatie bij mensen met autisme is divers. Soms
wordt het gezien als horend bij autisme en daarmee niet behandelbaar. Voor anderen wordt het
gezien als een bijkomende klacht die wel behandeld kan worden, hoewel een dubbele
diagnose/classificatie erg lastig lijkt in het zorgstelsel met zorgpaden en specialismes.
Ook dit bewustmaken is een bijkomend doel van deze presentatie.


Specifiek kan worden genoemd de GGZ-zorgstandaarden:
- Psychotrauma en stress gerelateerde stoornissen
- Aanpassingsstoornis (met overspanning en burn-out) (let op is geen verzekerde zorg)
- Somatisch onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten (SOLK) tegenwoordig Aanhoudende
Lichamelijke klachten genoemd.