Boek : Ontwikkelingspsychopathologie 

Auteur :

Dr. Martine F. Delfos is biopsycholoog, therapeut en wetenschapper. Als wetenschapper ontwikkelt zij theorieën en modellen en hecht zij eraan dat wetenschap toepasbaar is in de praktijk. (www.mdelfos.nl)

 

Tekst achterkant boek:

Omdat diagnostiek op basis van de handboeken als de DSM en de ICD vastgelopen is, zoals nu duidelijk wordt aangegeven in de vijfde versie van de DSM, is er dringend behoefte aan een andere vorm van diagnostiek. Niet meer gebaseerd op het onderzoeken van classificaties om die vervolgens om te zetten in diagnoses, maar uitgaande van de mens als geheel, met alles wat bijdraagt en heeft bijgedragen aan het huidige functioneren en de problematiek waar men tegenaan loopt. Een omvattende diagnostiek van een kind of jongere: dat is het doel van dit boek. Het is vanaf de eerste druk als zodanig opgesteld, maar in deze achtste druk biedt het daadwerkelijk een grondig diagnostisch alternatief. 

 

Ontwikkelingspsychopathologie over de 'abnormale' ontwikkeling bevat een uitgebreid overzicht van de verschillende stoornissen en belemmeringen die gedurende de ontwikkeling van een kind kunnen optreden. Niet alleen bevat het beschrijvingen van stoornissen, maar ook en vooral in-diepte beschrijving van de problematiek die eraan ten grondslag ligt, van ontwikkelingsstoornissen tot aan seksueel misbruik. 

De verschillende bronnen die aan het ontstaan van stoornissen en belemmeringen ten grondslag liggen - aanleg, rijping en omgevingsfactoren - worden uitvoerig besproken.

 

Vierdelige serie

Dit boek is deel 2 van een 4-delige serie over de ontwikkeling van kinderen. 

In deel 1 Ontwikkeling in vogelvlucht - wordt de normale ontwikkeling beschreven. 

In deel 2 Ontwikkelingspsychopathologie wordt de abnormale ontwikkeling beschreven

In deel 3 Kinderen en gedragsproblemen, Aanleg, omgeving en rijping? wordt een model geboden waarin de drie factoren aanleg, omgeving en rijping uiteengerafeld worden. Toegepast op angst, agressie, depressie en ADHD. 

In deel 4 Pubers en adolescenten. Biologisch, psychologisch, pedagogisch is gewijd aan de ontwikkelingsfasen puberteit en adolescentie. 

 

Inhoud

1  Inleiding

Deel I De normale ontwikkeling

2  De ontwikkeling van het kind, korte samenvatting van de 'normale' ontwikkeling van kinderen

Deel II de verstoorde ontwikkeling

3  De bronnen van een verstoorde ontwikkeling, aanleg, rijping en omgeving nader beschouwd

4  Stoornis

5  Belemmeringen

6  Lichamelijke ontwikkeling, ziekten en aandoeningen, het lichaam, de bodem van het verhaal

7  Psychotrauma's en levensgebeurtenissen als belemmering voor de ontwikkeling

8  Seksueel misbruik en kindermishandeling als belemmering voor de ontwikkeling

9  Opvoeding en het virtuele milieu, beschermende factoren en risicofactoren voor de ontwikkeling

10 Culturele factoren in de ontwikkeling, multiculturele invloeden op het kind

11 Stoornissen en belemmeringen, De noodzaak voor een kader om de DSM en ICD

Deel III Diagnostiek en hulp

12 Het psychodiagnostisch onderzoek

13 Hulp aan kind of jongere en het gezin

14 Behandeling

15 Epiloog

 

Bijlage 1 Scholen

Bijlage 2 Globaal overzicht van psychologische tests 

Bijlage 3 Kenmerken gespreksvoering naar leeftijd