Thema 8 : Is de vermoeidheid te begrijpen vanuit leefstijl en/of een bijkomende medische aandoening?


Vermoeidheid is op zich al een complex concept dat zeer persoonlijk is. Toch lijkt vermoeidheid door
een medische oorzaak andere gevolgen en oplossingen te hebben dan vermoeidheid waarbij
aanpassing in de leefstijl een oplossing kan zijn. De grens voelt als fragiel en niet goed te begrenzen.


Goede gezondheidsvaardigheden zijn volgens landelijk onderzoek helaas niet bij iedereen aanwezig.
Deels heeft dit te maken met het opleidingsniveau, maar er zijn nog meer redenen, zoals slechte
executieve functies, problemen met persoonlijke zorg of een hoog stressniveau. Ook een burn-out of
klinische psychische gesteldheid zoals depressie heeft invloed op het verlagen van de
gezondheidsvaardigheden.
Er is geen reden om te veronderstellen dat dit bij mensen met autisme heel anders is, waardoor dit
persoonlijk bepaalt moet worden. Soms is hier al een mogelijk antwoord en oplossing te vinden.


In de reguliere gezondheidszorg is de huisarts het eerste aanspreekpunt voor problemen bij de
gezondheid. Op www.thuisarts.nl staan de algemene adviezen. De website is gemaakt door het
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie
Nederland en het Akwa GGZ. Deze website geeft betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.

Volgens het onderzoek van het Nederlandse Autisme Register (NAR) komt (chronische) vermoeidheid
heel veel voor bij mensen met autisme. Ook heeft het NAR onderzoek gedaan naar Alternatieve
behandelingen en autisme. Een opvallende conclusie is dat 30% van alle autistische mensen in
Nederland gebruik maakt van alternatieve behandelingen. Dit is hoger dan de algemene populatie.
De thema’s voeding, beweging, ontspanning, slapen, rust zijn voor alle mensen belangrijk en zouden
daarmee ook besproken kunnen worden met mensen met autisme. De grens tussen problemen in de
leefstijl naar medische aandoeningen zullen persoonlijk zijn.