Zelfverwondend Gedrag

Een bepaalde groep mensen met autisme laat zelfverwondend gedrag zien. Soms door dit letterlijk toe te brengen. Soms door gedrag te kiezen waarmee ze zich lichamelijk, psychisch en/of emotioneel beschadigen. Soms door te reageren op prikkels met zelfverwonding als gevolg op de prikkel. In lichte vorm kennen de meeste mensen dit wel. Het hard krabben over een muggenbult, het slaan op een voet die je net gestoten hebt. Deze tegenbeweging is vanuit de theorie begrijpelijk, maar geeft geen daarmee nog geen duurzame schade. 

 

Matige tot ernstige schade 

Wat anders is het als zelfverwondend gedrag wel gevolgen gaan hebben. Denk aan het bonken van het hoofd, het snijden of kapot pulken van de huid, doorgaan ondanks ernstige pijn of vermoeidheid, de innerlijke prikkels niet goed kunnen voelen en/of begrijpen. Voor naasten en professionals is dit onbegrepen gedrag net zo moeilijk te verdragen, stressvol of angstgevend. Voor concrete oplossing is vaker een vakprofessional nodig, maar meer begrip kan helpen. 

 

Drie theorieën over zelfverwondend gedrag - Centrum voor Consultatie en Expertise CCE

In Nederland zijn drie verklaringen over het ontstaan van zelfverwonding van grote invloed op de behandelpraktijk. In het boek 'Zelfverwonding' worden deze uitgebreid besproken. Drie opvattingen over het ontstaan en voortbestaan van zelfverwondend gedrag lichten ze hier met een korte animatie toe.

- Frustratie, stress en pijn in relatie tot de emotionele ontwikkeling (Došen)

- Stresstheorie (Janssen)

- Leertheorie en 3-fasenmodel (Duker)

 

Verdiepende informatie 

- Het boek: Handreiking ‘Zelfverwonding’ van CCE beschrijft een interdisciplinaire aanpak van diagnostiek, interventie en evaluatie bij ernstig en aanhoudend zelfverwondend gedrag bij mensen met een matige tot ernstige verstandelijke of meervoudige beperking. Deze kennis kan ook zeer inzichtgevend zijn voor mensen met autisme die geen verstandelijke beperking hebben. Vaak speelt de meervoudige beperking wel een rol, naast de ontwikkelingsstoornis. 

Naast het papieren boek kan je ook gratis een pdf van dit boek lezen.

- uitleg van prof. dr. Imke Baetens 

- Uitleg op de website kinderneurologie.nu