Doel van de website

De kennis en inzichten van mijn jarenlange zoektocht wil ik graag voor jou beschikbaar stellen.

Nu terugkijkend denk ik dat we sneller tot de kern hadden kunnen komen als er ondersteunend materiaal was geweest om ook mij overzicht te geven in de complexiteit van autisme, gezondheid en welzijn. Daar zal deze website uiteindelijk gratis materiaal voor samenstellen die jouzelf en professionals kunnen ondersteunen naar behoefte. 

Bovendien is er sinds 2014 ook heel veel nieuw professioneel materiaal ontwikkeld. Ook die zal ik wie deze website verzamelen en delen. 

Deze website is daarom de komende jaren nog onder constructie. Voel je vrij om te gebruiken wat al passend is. Stapje voor stapje sluit ik aan bij bekend of nieuw materiaal om jou te ondersteunen als je daar behoefte aan hebt.  

 

Gezondheidsproblemen

Gezondheidsproblemen zijn niet nieuw in het leven van een mens. Er is ook geen reden om te veronderstellen dat dit minder aandacht nodig heeft bij iemand met autisme. In tegenstelling zelfs. Als je een klinische classificatie ASS hebt is de kans juist groter dat minder vaak voorkomende aandoeningen, ziekten of beperkingen ook een rol spelen. Of dat bij jou, je kind, partner of cliënt ook zo is kan ik niet bepalen. Wel is het zinvol om dit punt bij onbegrepen gedrag mee te nemen. 

 

Waarom zijn er gezondheidsproblemen?

Soms zijn de gezondheidsproblemen een gevolg van langdurige spanning, stress, energiegebrek en/of onbegrip. Soms zijn de problemen meer te begrijpen vanuit belemmeringen in bewustzijn, planning, structuur of uitvoering. Veel minder bekend is dat gezondheidsproblemen soms een eigen oorzaak heeft. Er is dan al een (aangeboren) kwetsbaarheid, maar door een samenloop van biologische, psychologische en/of sociale gebeurtenissen ontstaan er zelfstandige ziekten, aandoeningen of beperkingen waarbij een (para)medisch professional nodig is. Denken vanuit autisme kan dan de ontregeling door gezondheidsproblemen volledig overschaduwen. 

 

Mijn verhaal

Mijn classificatie ASS was een keerpunt in mijn leven. Ik werd steeds meer belemmerd om te functioneren en mijn lichaam en hersenen leken niet meer te werken zoals ik gewend was.  Ik herkende mezelf op enig moment niet meer. Sinds 1999 zijn heel veel medische classificaties vastgesteld. Alles verklaarde een deel van mijn belemmeringen, maar nooit het totaal plaatje. Ik kwam in een vicieuze cirkel terecht waarin veel elkaar bleef ontregelen. Cognitief kon ik steeds meer uitgelegde vakkennis begrijpen, maar 'iets' belemmerde mij om dit 'als vanzelf' of 'onbewust' toe te passen. Met de extra classificatie ASS konden mijn medische en psychosociale vraagstukken anders geduid worden en kozen we een andere weg. Iets dat nog geen gemeengoed is in de basis gezondheidszorg. Daarom kwam ik uiteindelijk bij specialisten terecht die binnen de reguliere zorg werkten, maar bevoegd waren om buiten de basisrichtlijnen te denken en handelen. 

 

Meer weten?

Via deze website neem ik je mee in dit nog te weinig bekende vakgebied van gezondheidsproblemen bij autisme. Ik ben me bewust dat ik geen medisch professional ben op dit complexe gebied. Wel ben ik gecertificeerd om leken uitleg te geven over noodzakelijke Eerste Hulp en preventie. En dat vakgebied heb ik breder opgepakt. Gelukkig bestaat er al heel veel vakkennis en spreek en lees ik graag vakprofessionals over dit onderwerp. Daarnaast ben ik als mantelzorger jarenlang  betrokken bij vele medische aandoeningen in de familielijn. Tenslotte heb ik ook zelf te maken met vele aandoeningen en de impact op mijn dagelijks leven.

 

Om bewustwording te vergroten en basiskennis te delen beschouw ik mij bekwaam. En dat is het doel van deze website. Jou informeren en enthousiast maken om vakbekwame professionals mee te laten denken die net iets breder kijken naar de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. Met elkaar kunnen we dit thema ook aandacht geven die het nodig heeft. 

 

Ken je me nog niet?

Wil je meer van mij weten?

Lees dan mijn verhaal en de andere informatie op www. autismevanuitdetail.nl